Achterhoek op glas

Huisautomatisering

Een belangrijk steun voor het realisatie van “Zorg op Afstand” (zie boven) is huisautomatisering, of domotica, het domein van huiselijke elektronica. Het woord "domotica" is een samentrekking van het Latijnse woord domus (huis) en tica wat afkomstig is van informatica, telematica en robotica. De officiële definitie van domotica is: De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven.

In het verleden, werden domotica in woningen toegepast voor personen met een functiebeperking. Zodoende konden zij zich een grotere autonomie verwerven en bijvoorbeeld "vanuit een rolstoel" de belangrijkste huiselijke taken (laten) uitvoeren. Nu kunnen audio/video, verwarming-, airco-, keuken apparaat, alarm- en andere systemen op een eenvoudige manier worden gekoppeld met een netwerk binnenshuis of met het internet (zie www.bwired.nl ). Hierdoor kan men thuis maar ook vanaf kantoor het domoticasysteem beheren via de pc, smartphone of tablet. Zo kan men bijvoorbeeld via internet camerabeelden volgen en ingrijpen wanneer een leverancier het licht heeft laten branden. Of kan men de aanwezigheidssimulatie opstarten zodat het lijkt alsof men thuis is.