Achterhoek op glas

ICT kennis en economie 2017

In de publicatiereeks ‘ICT, kennis en economie’ presenteert het CBS een overzicht van de Nederlandse kenniseconomie. 

ICT, kennis en economie 2017 schetst een breed beeld van de Nederlandse kenniseconomie. Naast veel cijfers over ICT, komen ook innovatie, R&D en het kennispotentieel uitgebreid aan bod.