Achterhoek op glas

Samen Snel Internet

Op 18 juni 2015 heeft het ministerie van Economische Zaken een "Ambitiedag SamenSnelInternet" organiseerd. Het doel van deze bijeenkomst was de uitwisseling van kennis op het gebied van snel internet in het buitengebied.  Het evenement was voor iedereen die te maken heeft met het realiseren van snel internet in buitengebieden.

Er waren ongeveer 120 deelnemers, een goede vermenging van partijen zoals lokale initiatiefnemers, medewerkers van gemeenten en provincies of marktpartijen uit de telecomsector. 

Partnergesprek:

Links naar rechts:

 • Wilfried Groot Koerkamp - Initiatief Dronten
 • Jo van der Pas - Kempenglas
 • Henk Doorenspleet - Rabobank NL
 • Irene Lammers - Provincie Brabant
 • Prof. dr. Dirk Strijker - Rijksuniversiteit Gronigingen

Jan Geert Hek en Geoff Coupe van Heelweg Op Glas waren allebei aanwezig, en hebben de volgende impressies gekregen:

 • Wij hebben met Sjoerd Veenstra van de provincie Gelderland over ons initiatief gesproken, en hoe wij beter met de Glasvezel Achterhoek project kunnen samenwerken. 
 • Er blijkt dat er 130 lokale initiatieven voor snel internet in Nederland te zijn. Wij kunnen, en moeten, allemaal leren van elkaar om "best practice" eruit te halen en succesvol te zijn.
 • Heelweg Op Glas stond nu in deze lijst. Deze lijst is afkomstig van de Rijksuniversiteit Groningen, en wij hebben onze gegevens aan prof. dr. Dirk Strijker van de Rijksuniversiteit Groningen ook doorgegeven. Hij zal onze gegevens in de volgende versie van zijn lijst zetten. 
 • Prof. dr. Strijker ziet te veel "opnieuw uitvinden van het wiel" in lokale initiatieven; er moet meer delen van ervaring of bundeling van kracht komen. 
 • Volgens Prof. dr. Strijker is glasvezel op platteland alleen haalbaar bij centrale aanpak van de provincie. Lokale initiatieven kunnen de vraag naar snel internet inventariseren en bundelen. Het lokale deel van het glasvezel netwerk zou kunnen worden gehuurd of gekocht van de centrale organisatie om lokale klanten snel internet te kunnen bieden. Dit is een soort "top down & bottom up" methode dat het beste gebruik van de sterkte punten van alle partijen maken. 
 • Irene Lammers, van de provincie Brabant, sprak over staatssteun - wat mag en wat mag niet. De provincie Brabant helpt lokale initiatieven via fondsgeld. Dat is een andere route dan Gelderland, waar de provincie, samen met 10 gemeenten wil zelf de aanleg van glasvezel aanpakken. Er is duidelijk groot vraag voor snel internet in de platteland - het Brabantse fonds is drie keer overgetekend... 
 • Wij hebben korte gesprekken gehad met andere deelnemers tijdens deze middag, inclusief de adviseurs die betrokken zijn bij het Glasvezel Achterhoek project. Die waren positief over het project, ondanks de huidige vertraging. Zij dachten dat het goede zal gaan. Dat gaf ons ook een goed gevoel. [maar, er is nu meer vertraging in het project]

Het ministerie heeft nu een web site: samensnelinternet.nl. Deze website is ontwikkeld om kennis en ervaringen gebundeld aan te bieden aan iedereen die wil starten met snel internet in het buitengebied.