Achterhoek op glas

Het Onderwijs

Het Onderwijs van vandaag gebruikt internet diensten. De Meeander is onze Basisschool op de Heelweg, met rond de 90 leerlingen. De school kampt met internet problemen. Er zijn soms dagen dat er totaal niet te werken is met de computers op school wegens de slechte verbinding. Vele onderwijsprogramma's zijn via basispoort toegankelijk, waarbij een internetverbinding noodzakelijk is. Net als vele andere scholen wil men ook op de Meeander het computer gebruik verder gaan uitbreiden. Dit is nodig om de leerlingen goed voor te bereiden op de steeds digitalere toekomst en omdat werken met de computer het onderwijs op maat steeds beter mogelijk maakt. De internetverbinding die de school op haar locatie Heelweg heeft voldoet nu soms niet en in de toekomst zeker niet. De kinderen uit Heelweg hebben recht op goed onderwijs dat ze optimaal voorbereidt op hun toekomst. Dat kan niet zonder de aanleg van glasvezel.

Niet alleen op school zelf is internet belangrijk, maar bij langdurige ziekte kan internet bijdragen aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind, waarmee het kind zelfs in contact kan blijven met klasgenoten. Dit kan via het KPN project KlasseContact. Het KPN project KlasseContact zorgt via een mobiele (4G) of vaste verbinding dat zieke leerlingen met school en klasgenoten worden verbonden. Dankzij deze techniek kunnen zieke leerlingen actief blijven deelnemen aan de lessen en via woord en beeld communiceren. Zelfs een vraag stellen is mogelijk, door virtueel ‘een vinger op te steken’. Snel internet is verreist.

Ambassadeur:

Petra Bruil

De Meeander
0315-241498

Wat moeten jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Verschillende organisaties wereldwijd hebben hiervoor verschillende modellen. Kennisnet heeft deze modellen vertaald naar de Nederlandse situatie. Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleem-oplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw.

In Varsseveld hebben we een glasvezelverbinding en zijn we daarmee goed voorbereid op de toekomst. Helaas zijn er op onze vestiging op de Heelweg soms dagen dat er niet goed te werken is met de computers op school wegens de slechte verbinding. 

De aanleg van breedband-internet via glasvezel is een kans voor onze Heelwegse kinderen! De Meeander gaat als het zover komt zeker ja zeggen. U toch ook?