Achterhoek op glas

Landbouw

De dagelijkse bedrijfsvoering van boerenbedrijven is in de loop der jaren sterk gedigitaliseerd. Agrarische ondernemingen zijn tegenwoordig high-tech bedrijven en permanent verbonden met het internet.

Daarbij gaat het niet alleen om algemeen zakelijk gebruik zoals e-mailen, het bezoeken van websites voor informatie (weer) en internetbankieren, maar ook om het digitaal registreren van bedrijfsgerelateerde informatie. Denkt u bijvoorbeeld aan een digitaal melksysteem, sensortechnologie voor de gewassen van akkerbouwbedrijven, het online volgen van de veestapel en het monitoren van melkrobots.

Ook voor hun administratie en hun relatie met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn agrariërs afhankelijk van een goede internetverbinding. Daarnaast wordt de internetverbinding regelmatig voor andere zakelijke toepassingen gebruikt, zoals het onderhouden van een eigen webshop of telewerken door een partner met een baan buiten de boerderij.

Bestaande internetverbindingen in het buitengebied, waar veel landbouwers zijn gevestigd, zijn vaak niet meer voldoende of hebben nooit voldaan. Boeren in het buitengebied zijn vaak bereid om actief bij te dragen aan de realisatie van snel internet. Denk dan aan financiële deelname in een eventueel op te richten (lokale) coöperatie, het graven van een geul op het eigen erf of langs een privéweg en het openstellen van een weiland of akker voor het plaatsen van bijvoorbeeld een straalzender.

Bron: Breedband Noord-Groningen

“Wij vinden het erg belangrijk dat er glasvezel komt” - lees dit verhaal van een melkboer in Aalten.